Η επιχείρηση ΠΛΟΥΓΑΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ιδρύθηκε το 2000 και μέσα στην  πορεία των χρόνων κατάφερε να φτάσει και να εδραιωθεί στην σημερινή της  μορφή ΠΛΟΥΓΑΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της.

 Στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις, όπως: ξενοδοχεία, βιομηχανίες, ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και κάθε είδους επιχείρηση  σχετική με το αντικείμενο της.

 Η επιχείρηση κατέχει μία σημαντική θέση στην αγορά ψυκτικών υγρών με γνώμονα τις  απαιτήσεις των πελατών και την άριστη εξυπηρέτηση τους.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας ΠΛΟΥΓΑΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει επιθεωρηθεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με το ISO 9001:2015 για την Εμφιάλωση και Εμπορία Ψυκτικών Υγρών.