ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

 • Σε περίπτωση απώλειας αισθήσεων, φέρετε τον παθόντα σε στάση ανάνηψης και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα με απώλεια αισθήσεων.
 • Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική, προσφέρετε τεχνητή αναπνοή. Αν το σύμπτωμα επιμείνει καλέστε γιατρό.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ

 • Μετακινηθείτε σε περιβάλλον με καθαρό αέρα. Φροντίστε να παραμείνει ο παθών ζεστός και σε αναπαυτική θέση. Ενδέχεται να απαιτηθεί τεχνητή αναπνοή και οξυγόνο.
 • Σε περίπτωση εισπνοής μεγάλων συγκεντρώσεων, μετακινήστε άμεσα τον παθόντα σε περιβάλλον με καθαρό αέρα και διατηρήστε τον ήρεμο.
 • Αν σταματήσει η αναπνοή, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Αν παρατηρηθεί δυσκολία στην αναπνοή, παρέχετε οξυγόνο. Καλέστε γιατρό.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

 • Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ενώ παράλληλα αφαιρέστε προσβεβλημένα ρούχα και υποδήματα.
 • Καλέστε γιατρό. Πλύνετε προσβεβλημένο ιματισμό πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
 • Προλάβετε ενδεχόμενο κρυοπάγημα ζεσταίνοντας ήπια την προσβεβλημένη περιοχή.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

 • Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε γιατρό.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

 • Η κατάποση δεν αναγνωρίζεται σαν ενδεχόμενη πηγή κινδύνου.