Ελληνικά

  • 17 Νοε, 2016
  • Φρέον

Φρέον: R 507
Χημική ονομασία: 1,1,1-Τριφθοροαιθάνιο (r143a), Πενταφθοροαιθάνιο (r125)
Χημικός τύπος: CHF2KI3, CHF2KI3 
Αριθμός Cas420-46-2, 354-33-6
Επιπλέον σύνθεση: 50+/ -1% w/w, 50+/ -1% w/w

 

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.9

w/w

Ελληνικά

R32


  • 17 Νοε, 2016
  • Φρέον

ΦρέονR 32
Χημική ονομασία: : Διφθορομαιθάνιο
Χημικός τύπος: CH2F2
Αριθμός Cas75-10-5

Αέρια Φάση:

Μέγιστη

1,5 %.8

v/v

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99,9 %

w/w

Ελληνικά

  • 17 Νοε, 2016
  • Φρέον

Φρέον600a
Χημική ονομασία: : Ισοβουτάνιο
Χημικός τύπος: C4H10

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.8

% w/w

Περιεκτικότητα σε νερό:

Μέγιστη

≤ 0,0009

Ελληνικά

Σελίδες