Ελληνικά

 • 19 Δεκ, 2018
 • Φρέον

Φρέον: R717 
Χημική ονομασία: αμμωνία
Χημικός τύπος: NH3

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.9 

w/w

Το σημείο βρασμού  (° C):

Μέγιστη

-33

 

Το σημείο τήξης (° C):

Μέγιστη

-77,7

Ελληνικά

 • 19 Δεκ, 2018
 • Φρέον

Φρέον: R422D 
Χημική ονομασία: Μείγμα Αζεοτροπικό
Χημικός τύπος: CH3CHF2,CH2F-CF3,C4H10

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.8 

w/w

Το σημείο βρασμού  (° C):

Μέγιστη

-43

 

Το σημείο τήξης (° C):

Μέγιστη

Ελληνικά

 • 19 Δεκ, 2018
 • Φρέον

Φρέον: r1234yf 
Χημική ονομασία: 2,3,3,3 τετραφθοροπροπένιο
Χημικός τύπος: C3H2F4

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.9 

w/w

Το σημείο βρασμού  (° C):

Μέγιστη

-30

 

Το σημείο τήξης (° C):

Μέγιστη

Ελληνικά

 • 19 Δεκ, 2018
 • Φρέον

Φρέον: R290 
Χημική ονομασία: προπάνιο
Χημικός τύπος: CH3CH2CH3

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.5

w/w

Περιεκτικότητα σε νερό:

Μέγιστη

≤ 0,0009 

PPM w/w

Το σημείο βρασμού 101,3 kPa (° C): 

Μέγιστη

Ελληνικά

 • 19 Δεκ, 2018
 • Φρέον

Φρέον: R449-XP40
Χημική ονομασία: Μείγμα Αζεοτροπικό
Χημικός τύπος: CH2F2,CH2HF5,C3H2F4,C2H2F4

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.9 

w/w

Το σημείο βρασμού  (° C):

Μέγιστη

-46

 

Κρίσιμη θερμοκρασία (° C): 

Ελληνικά

 • 19 Δεκ, 2018
 • Φρέον

Φρέον: R152A 
Χημική ονομασία: 1,1 διφθοροαιθάνιο
Χημικός τύπος: C2H4F2

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.9 

w/w

Το σημείο βρασμού  (° C):

Μέγιστη

-25

 

Το σημείο τήξης (° C):

Μέγιστη

Ελληνικά

 • 17 Νοε, 2016
 • Φρέον

Φρέον: R134a 
Χημική ονομασία: 1,1,1,2- Τετραφθοροαιθάνιο
Χημικός τύπος: CH2FCF3
Αριθμός Cas811-97-2

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.9

w/w

Περιεκτικότητα σε νερό:

Μέγιστη

10.0

PPM w/w

Ελληνικά

 • 17 Νοε, 2016
 • Φρέον

ΦρέονR 404a
Χημική ονομασία: 1,1,1 Τριφθοροαιθάνιο (r143a), Πενταφθοροαιθάνιο (r125), 1,1,1,2 Τετραφθοροαιθάνιο (r134a)
Χημικός τύπος: CH2KI, CHF2KI3, CH2FCF3 
Αριθμός Cas811-97-2, 420-46-2, 354-33-6
Επιπλέον σύνθεση: 52+/ -1% w/w, 44+/ -2% w/w, 4+/ -2% w/w

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

99.9

Ελληνικά

 • 17 Νοε, 2016
 • Φρέον

Φρέον: R 407c 
Χημική ονομασία: Διφθοροαιθάνιο (r32), Πενταφθοροαιθάνιο (r125), 1,1 1,2-Τετραφθοροαιθάνιο (r134a) 
Χημικός τύπος: CH2F2, CHF2KI3, CH2FCF3
Αριθμός Cas811-97-2, 75-10-5, 354-33-6
Επιπλέον σύνθεση: 20+/ -1% w/w, 40+/ -2% w/w, 40+/ -2% w/w

Καθαρότητα:

Ελάχιστη

Ελληνικά

 • 17 Νοε, 2016
 • Φρέον

ΦρέονR 410a
Χημική ονομασία: Διφθορομαιθάνιο (r32), Πενταφθοροαιθάνιο (r125), 
Χημικός τύπος: CH2F2, CHF2KI3
Αριθμός Cas75-10-5, 354-33-6
Επιπλέον σύνθεση: 50 0,5 -1,5% w/w, 50 1,5 -0,5% w/w 

Καθαρότητα:

Ελληνικά

Σελίδες