ΑΜΜΩΝΙΑ R717

Η αμμωνία έχει χρησιμοπιηθεί σε βιομηχανικές εφαρμογές από το 1930 και γενικά αναγνωρίζεται ως το πιο αποτελεσματικό ψυκτικό μέσο. Έχει χαμηλό σημείο βρασμού και ευννοείται επειδή έιναι ένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης ψυκτικό μέσο. Έχει ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχοντας μηδενικό ODP και GWP.

 

Share this post